องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

นายทรงวุฒิ  พฤฒิศาสตร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
โทร 0915424941


องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

นายสราวุธ  จงอุ้มกลาง 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร 082-3713583

ภาพกิจกรรม

     นายทรงวุฒิ พฤฒิศาสตร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัย(น้ำท่วม)..>>>

21 ตุลาคม 2563 (50)

     แบบประเมิณความพึงพอใจ ประจำปี 2563

แบบประเมิณความพึงพอใจในการรับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ปีงบประมาณ 2563 (53)

     พี่น้องประชาชน สามารถติดตามการปฏิบัติงานของ อบต.โชคชัย และแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆ ได้ที่ facebook:องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย..>>>

06/01/2563 (54)

     ตรวจสถานศึกษาตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก..>>>

30 มิถุนายน 2563 (61)
ข่าวประชาสัมพันธ์
1 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ<? echo $organ ;?> 18 มิถุนายน 2564 1
2 ประกาศผู้ชนะ โครงการเชิญชวนให้เอกชนลงทุนและบริหารจัดการ โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดแบบ Waste to Energy (WTE)<? echo $organ ;?> ประกาศผู้ชนะ โครงการเชิญชวนให้เอกชนลงทุนและบริหารจัดการ โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิดแบบ Waste to Energy (WTE) 47
3 ประชาสัมพันธ์ประกาศเรื่องการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1<? echo $organ ;?> 16
4 ประชาสัมพันธ์การรับบริจาคโลหิต<? echo $organ ;?> 14
5 ประชาสัมพันธ์เทศกาลสงกรานต์ ปี 2564<? echo $organ ;?> 13
 1. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต บ้านปรางค์ใหม่พัฒนา หมู่ที่ 15 (สายทางเข้าคลองกลางเชื่อมต่อบ้านพลับพลา) $organ 27012564 8
 2. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ทอง ม.12 สายบ้านลุงปิ๋ว $organ 27012564 7
 3. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต บ้านบิงน้อย ม.7 (สายกลางบ้าน) $organ 06012564 7
 4. ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ 15 (นาลุงสร้อย) $organ 04012564 10
 5. ประกาศราคากลาง โครงการขุดปรับดิน คลองยางเชื่อมคลองลูกฟ้า หมู่ที่ 11 $organ 04012564 9
 6. ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายพาเพลิน หมู่ที่ 14 $organ 04012564 11
 7. ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 (สายรอบนอก) $organ 04012564 9
 8. ประกาศราคากลาง โครงการร่วมสร้างธนาคารน้ใต้ดิน หมู่ที่ 7 (บ้านบิงน้อย) $organ 07122563 8
 1. การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 28
 2. การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 31
 3. ขอเชิญร่วมสนับสนุนและประชาสัมพันธ์แคมเปญ "63 บาท สู้ COVID-19 ปี'63 " เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 1 กรกฏาคม 2563 35
 4. ประกาศกำหนดวิธีคำนวณค่าเสื่อมราคาตามวิธีเส้นตรง ตามเกณฑ์การจำแนกประเภทสินทรัพย์ อายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคา เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ ประกาศกำหนดวิธีคำนวณค่าเสื่อมราคาตามวิธีเส้นตรง ตามเกณฑ์การจำแนกประเภทสินทรัพย์ อายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคา 55
 5. ประกาศราคากลางซ่อมสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านบิงน้อย เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 2 ก.ค. 62 74
 6. ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 บ้านป่าหมาก (สายต่อบุษบาการ์เด้น) เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 2 ก.ค. 62 68
$organ
เว็บลิงค์
 
รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 3.238.117.56
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 25 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 355 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 3848 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 14202 คน
เริ่มนับ วันที่ 15 พ.ย. 2561