องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

นายทรงวุฒิ พฤฒิศาสตร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย


องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

นางสุนันทา ศิริรัตน์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย

เบอร์โทร 0934312851

ภาพกิจกรรม

     วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09:00 องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยนำโดยนายทรงวุฒิ พฤฒิศาสตร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย นำผู้สูงอายุในเขตพื้นที่อบต.โ..>>>

(110)

     วันที่ 1 มิถุนายน 2565 นายทรงวุฒิ พฤฒิศาสตร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ได..>>>

(143)

     องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยนำโดยนายทรงวุฒิ พฤฒิศาสตร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย นำแกนนำสุขภาพตำบลโชคชัยเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเกา..>>>

24 พฤษภาคม 2565 (151)

     องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยนำโดยนายทรงวุฒิ พฤฒิศาสตร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย นำแกนนำสุขภาพตำบลโชคชัยเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพระบบธรร..>>>

23 พฤษภาคม 2565 (149)
 1. ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 14 ถนนแอสฟัลท์ติกกว้าง 5.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 14 ถนนแอสฟัลท์ติกกว้าง 5.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding)

$organ
17
 2. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย เรื่อง ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ชำรุด และเสื่อมคุณภาพ $organ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย เรื่อง ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ชำรุด และเสื่อมคุณภาพ 51
 3. ประกาศ ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ เชื่อมหมู่ที่ ๑๔

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding)ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding)

$organ
ประกาศ ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๕ เชื่อมหมู่ที่ ๑๔ 48
 4. ประกาศราคากลาง โครงการต่อเติมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) $organ ประกาศราคากลาง โครงการต่อเติมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 52
 5. แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ส.2565 $organ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ส.2565 52
 6. กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 67
 7. ประกาศราคากลาง โครงการขุดปรับดินคลองยาง ม.15 บ้านปรางค์ใหม่พัฒนา $organ 29042565 61
 8. โครงการขุดปรับดินพร้อมขนย้ายดิน (คลองยางเชื่อมคลองลูกฟ้า) ม.11 บ้านหนองสำโรง $organ 29042565 59
 1. ประกาศราคากลาง โครงการจ้างรถแบ๊คโฮปรับพื้นที่รอบหนองงาช้าง ม.12 บ้านโพธิ์ทอง เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 09092564 58
 2. ประกาศราคากลาง โครงการจ้างรถแบ๊คโฮปรับพื้นที่ข้างทางพร้อมทำรางระบายน้ำไร้ท่อ (ธนาคารน้ำใต้ดิน) ม.10,11,12,15 เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 09092564 52
 3. ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนแสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.5 บ้านบุ (สายโชคชัยวิลเลจ 2) เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 08092564 63
 4. ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.14 บ้านสระประทุมใหม่พัฒนา (สายโชคชัยวิลเลจ 1) เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 08092564 66
 5. ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.9 บ้านบึงทับปรางค์ (สายที่ทหาร) เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 08092564 60
 6. ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โชคชัย ม.10 เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ 27082564 56
เว็บลิงค์
 
รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 3.234.210.25
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 38 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 283 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 11293 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 32533 คน
เริ่มนับ วันที่ 15 พ.ย. 2561