องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
คณะผู้บริหาร


นายทรงวุฒิ พฤฒิศาสตร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย โทร 091-5424941นางสมใจ เม่ากรูด
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย โทร 085-7673129นายวิชัย ไฟกระโทก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย โทร 087-6045629นางสายบัว เค็มกระโทก
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย
085-7673129